เตยปาหนัน

     เตยเป็นพืชท้องถิ่นที่พบเห็นอยู่ทั่วไป  เจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นที่ชื้นแฉะที่มีดินทรายปนอยู่ หรือพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่า หรือบริเวณลำธาร  เตยมีหลายชนิด ชนิดที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเพื่อการทอสานหรือจักสานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ PANDANACEAEได้แก่เตยหนาม  เตยปะหนันหรือลำเจียก ซึ่งพบมากในภาคใต้

ความสำคัญ

เนื่องจากเส้นใบมีคุณสมบัติเหมาะที่จะนำมาถักสานเป็นผลิตภัณฑ์ โดยแต่เดิมนั้นชาวชุมชนจะนำใบเตยหนามมาลนไฟหรือต้ม แล้วกรีดกระดูกหรือเส้นแกนกลางออก ใช้ไม้ไผ่ครูดหรือรีด หรือเลียดเป็นเส้นให้ได้ขนาดที่ต้องการ นำไปแช่น้ำ ตากแสงแดดให้แห้งสนิทโดยใช้แสงจากดวงอาทิตย์ แล้วใช้ไม้ไผ่ครูดให้มีผิวมันและนุ่ม อีกครั้ง

นอกจากเตยหนามจะมีประโยชน์ในการนำส่วนของใบมาจักสานและมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์แล้ว ยังสามารถนำส่วนต่างๆของต้นเตยหนามผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการจักสานมาผสมกับเศษวัสดุอื่นๆ ในท้องถิ่น เช่น มูลวัว แกลบเผา  เปลือกยางพารา น้ำยางพารา ดินเหนียว เพื่อทำเป็นแท่งเชื้อเพลิงชีวภาพทดแทนพลังงานธรรมชาติและลดการทำลายป่าได้อีกด้วย

ความสำคัญกับวิถีชีวิตของชาวไทย

เตยหนาม เป็นพืชท้องถิ่นที่สตรีชาวภาคใต้ใช้ประโยชน์มานานแล้ว โดยนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบเพื่อการทอสานและจักสานผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการไปเยี่ยมชมกลุ่มหัตถกรรมบ้านควน ที่ใช้เส้นใยใบเตยหนามเป็นวัตถุดิบ อยู่ที่บ้านควน ม.5 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีชาวมุสลิมที่รวมกลุ่มกันมานานแล้ว พบว่ามีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายผู้ผลิต และมีภาคธุรกิจเข้ามารับซื้อ โดยเกษตรกรจะมีขั้นตอนการทำที่ร่วมมือกันพัฒนาขึ้นมา และมีภาคเอกชนเข้ามารับซื้อผลิตภัณฑ์เส้นใยใบเตยหนามไปจำหน่ายหรือไปแปรรูปใหม่เพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปชั้นสูงมีราคาแพง ส่วนมากจัดจำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่น อเมริกา และอีกหลายประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการสั่งซื้อ และยังต้องพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานต่อไปทั้งระบบการผลิตและระบบเก็บสต็อกที่เหมาะสมถูกวิธี ตลอดทั้งปี  ซึ่งจำเป็นต้องรับการสนับสนุนทางวิชาการด้านการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบในพื้นที่ให้สามารถป้อนเข้าสู่โรงงานได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพเหมาะสมตรงกับความต้องการของตลาด เป็นการพัฒนาและส่งเสริมพืชท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากตลาดในและต่างประเทศมีความต้องการสูงเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สิ่งมีชีวิต คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s